Winkelcentrum KONINGSOORD
“het nieuwe Dorpshart van Berkel-Enschot”!

De verplaatsing van het huidige winkelcentrum naar het in ontwikkeling zijnde nieuwe dorpshart Koningsoord kent al een lange voorgeschiedenis
In februari 2008 werd een zo genaamde samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten tussen:
-de ontwikkelaar Proper-Stok en Heijmans
-de overkoepelende vereniging van onderhoud (VO)
-de afzonderlijke verenigingen van eigenaren (VVE)

In deze SOK stonden de hoofdlijnen:

  • omvang winkelcentrum ca. 14.000 m2 met parkeerkelder
  • welke branches zijn passend
  • stedenbouwkundige randvoorwaarden
  • verkeerskundige structuur inclusief parkeren
  • financiële aangelegenheden

Door gewijzigde marktomstandigheden (economische recessie) volgde in 2011 een aanpassing van de uitgangspunten. Het winkeloppervlak werd teruggebracht van 14.000 m2 naar 12500 m2.

Wel zouden er 179 appartementen boven de winkels komen. Ook kwam er een wijziging ten aanzien van parkeermogelijkheden, waardoor er een nieuw bestemmingsplan moest worden opgesteld. Het gevolg was dat het winkelcentrum Koningsoord pas in 2015 gerealiseerd zou zijn.

De recessie in de bouwwereld zorgde niet alleen voor vertraging, maar ook voor nieuwe aanpassingen: Geen parkeerkelder of dakparkeren, maar een uitbreiding van buitenparkeerplaatsen. Ook het winkeloppervlak werd teruggebracht naar 10.700 m2. In juni 2016 werd er overeenkomst bereikt tussen de gemeente Tilburg en de firma Heijmans. Een definitieve doorbraak.

Koningsoord

De realisatie van het nieuwe winkelcentrum Koningsoord begint nu eindelijk in zicht te komen. Architecten bureau Groosman tekent voor het ontwerp en bouwonderneming Heijmans en de gemeente Tilburg hebben overeenstemming bereikt. Zoals de plannen er nu voorstaan kan met de bouw van het centrum in november 2017, na jaren van uitstel en wijzigingen, worden begonnen. Een ruim, veilig en zeker ook sfeervol winkelcentrum in het nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot met voldoende parkeergelegenheid.